CSS animacionet

@keyframes Brenda @keyframes specifikohen CSS stilet që kanë të bëjnë me animacionin që do të mundësojë ndryshimin gradual nga stili ekzistues në një stil tjetër përgjatë një periudhe të caktuar…

CSS transformimet

2D Me vetinë transform mund të kryhen transformimet vijuese 2-dimensionale: translate() translateX() translateY() rotate() scaleX() scaleY() scale() skewX() skewY() skew() matrix()