Klasat në Dart

Dart është gjuhë e bazuar në OOP. Të gjitha klasat në Dart janë pasardhës të klasës Object pa pasur nevojë të ekstendohen në mënyrë eksplicite. Klasa Object që është superklasa…

Widget

Widget është UI komponentë në Flutter. I tërë kodi në Flutter organizohet në formë të widget me nivele të ndryshme të hierarkisë. Në esencë, një widget është Dart klasë që…