Zhvillimi i aplikacioneve në Flutter

Me Flutter mund të zhvillojmë aplikacione të cilat mund të ekzekutohen në pajisje mobile, kompjuter dhe në Web. Softueri kryesor që duhet të instalohet është Flutter SDK, ku përfshihen: kompajleri,…

Pse Flutter?

Flutter është UI framework për mobil zhvilluar nga Google. Ofron mundësi për zhvillim të shpejtë të aplikacioneve mobile të cilat janë native për iOS dhe Android, gjithnjë duke punuar në…