Përdoruesit dhe rolet në WordPress

Në WordPress kemi mundësi të menaxhojmë rolet e kategorive të ndryshme të përdoruesve, respektivisht të përcaktojmë çfarë privilegjesh ka në Web sajt. Janë 5 kategori të përdoruesve: Administrator Editor Author…