PHPUnit: Instalimi

Instalimi i versionit të fundit të PHP Rekomandohet që të përdoret versioni i fundit i PHP, dhe në kuadër të PHP të jenë të aktivizuara ekstensionet dom dhe json. Për gjenerimin e raporteve…