Zhvillimi i aplikacioneve në Flutter

Me Flutter mund të zhvillojmë aplikacione të cilat mund të ekzekutohen në pajisje mobile, kompjuter dhe në Web. Softueri kryesor që duhet të instalohet është Flutter SDK, ku përfshihen: kompajleri,…

Pse Flutter?

Flutter është UI framework për mobil zhvilluar nga Google. Ofron mundësi për zhvillim të shpejtë të aplikacioneve mobile të cilat janë native për iOS dhe Android, gjithnjë duke punuar në…

Ç’është Flutter?

Flutter është një set veglash që mundëson zhvillimin e aplikacioneve për mjete mobile, Web dhe desktop. Avantazhet kryesore të Flutter: Është i mbështetur nga Google Ka mbështetje nga një komunitet…

Widget

Widget është UI komponentë në Flutter. I tërë kodi në Flutter organizohet në formë të widget me nivele të ndryshme të hierarkisë. Në esencë, një widget është Dart klasë që…