HTML/CSS color names

Color Name Hex. RGB Color aliceblue #F0F8FF rgb(240, 248, 255) antiquewhite #FAEBD7 rgb(250, 235, 215) aqua #00FFFF rgb(0, 255, 255) aquamarine #7FFFD4 rgb(127, 255, 212) azure #F0FFFF rgb(240, 255, 255)…

CSS animacionet

@keyframes Brenda @keyframes specifikohen CSS stilet që kanë të bëjnë me animacionin që do të mundësojë ndryshimin gradual nga stili ekzistues në një stil tjetër përgjatë një periudhe të caktuar…

CSS transformimet

2D Me vetinë transform mund të kryhen transformimet vijuese 2-dimensionale: translate() translateX() translateY() rotate() scaleX() scaleY() scale() skewX() skewY() skew() matrix()