Formularët

Formulari formohet me: Atributi method Përcakton HTTP metodën për dërgimin e të dhënave të formularit në server. Mund të ketë njërën nga vlerat: GET POST

HTML Entity List

ASCII Characters (Printable) Character Entity Name Entity Number Description     Space ! ! Exclamation mark “ " Quotation mark # # Number sign $ $ Dollar sign % %…

HTML/CSS color names

Color Name Hex. RGB Color aliceblue #F0F8FF rgb(240, 248, 255) antiquewhite #FAEBD7 rgb(250, 235, 215) aqua #00FFFF rgb(0, 255, 255) aquamarine #7FFFD4 rgb(127, 255, 212) azure #F0FFFF rgb(240, 255, 255)…

AUK/TDI Kalendari i trajnimeve për muajin Mars

 Kalendari i trajnimeve për muajin Mars! Apliko tani https://www.rit.edu/kosovo/tdi Na kontaktoni përmes emailit auki@auk.org ose numrit kontaktues +383 49 774 112 / +383 66 00 00  March training calendar! Apply now https://www.rit.edu/kosovo/tdi Contact us via mail…

Krijimi i një Java projekti

Programet bazike Java programet e thjeshta mund t’i shkruajmë duke përdorur çfarëdo editori të tekstit, si p.sh. Notepad. Brenda editorit e shënojmë kodin vijues: E ruajmë si fajll me emrin…

CSS animacionet

@keyframes Brenda @keyframes specifikohen CSS stilet që kanë të bëjnë me animacionin që do të mundësojë ndryshimin gradual nga stili ekzistues në një stil tjetër përgjatë një periudhe të caktuar…

Si të përgatitet një mësim për platformat mësimore online

Në këtë kohë të izolimit të përgjithshëm për shkak të COVID-19, shumica e institucioneve mësimore kanë filluar ose planifikojnë ta bartin materialin mësimor në platforma mësimore online. Ekzistojnë platforma të…

Përdoruesit dhe rolet në WordPress

Në WordPress kemi mundësi të menaxhojmë rolet e kategorive të ndryshme të përdoruesve, respektivisht të përcaktojmë çfarë privilegjesh ka në Web sajt. Janë 5 kategori të përdoruesve: Administrator Editor Author…

PHPUnit: Instalimi

Instalimi i versionit të fundit të PHP Rekomandohet që të përdoret versioni i fundit i PHP, dhe në kuadër të PHP të jenë të aktivizuara ekstensionet dom dhe json. Për gjenerimin e raporteve…

Hyrje në Laravel 8.x

Mëso kodimin e aplikacioneve duke përdorur Laravel(PHP Framework) dhe shfrytëzo super ofertën me 50% zbritje. Trajnimi fillon me 08 Mars 2021, orari: E Hene, Merkure , Premte 17:00-19:00. Trajnimi i…