Krijimi i një Java projekti

Programet bazike Java programet e thjeshta mund t’i shkruajmë duke përdorur çfarëdo editori të tekstit, si p.sh. Notepad. Brenda editorit e shënojmë kodin vijues: E ruajmë si fajll me emrin…

CSS animacionet

@keyframes Brenda @keyframes specifikohen CSS stilet që kanë të bëjnë me animacionin që do të mundësojë ndryshimin gradual nga stili ekzistues në një stil tjetër përgjatë një periudhe të caktuar…

Si të përgatitet një mësim për platformat mësimore online

Në këtë kohë të izolimit të përgjithshëm për shkak të COVID-19, shumica e institucioneve mësimore kanë filluar ose planifikojnë ta bartin materialin mësimor në platforma mësimore online. Ekzistojnë platforma të…

Përdoruesit dhe rolet në WordPress

Në WordPress kemi mundësi të menaxhojmë rolet e kategorive të ndryshme të përdoruesve, respektivisht të përcaktojmë çfarë privilegjesh ka në Web sajt. Janë 5 kategori të përdoruesve: Administrator Editor Author…

PHPUnit: Instalimi

Instalimi i versionit të fundit të PHP Rekomandohet që të përdoret versioni i fundit i PHP, dhe në kuadër të PHP të jenë të aktivizuara ekstensionet dom dhe json. Për gjenerimin e raporteve…

Hyrje në Laravel 8.x

Mëso kodimin e aplikacioneve duke përdorur Laravel(PHP Framework) dhe shfrytëzo super ofertën me 50% zbritje. Trajnimi fillon me 08 Mars 2021, orari: E Hene, Merkure , Premte 17:00-19:00. Trajnimi i…

Degëzimi (switch)

https://play.golang.org/p/Je35FFMxj6_- Rezultati: Blloku i kodit pas default ekzekutohet nëse nuk është plotësuar asnjë prej kushteve me case. Urdhëri default nuk është i domosdoshëm nëse logjika e kodit nuk e kërkon.…

Emërtimet e fajllave dhe identifikatorëve në Go

Programet përbëhen nga: Fjalët kyçe (keywords), Konstantat (constants), Variablat (variables), Operatorët (operators), Tipet (types), dhe Funksionet (functions). Go i përket gjuhëve programore case-sensitive, pra është ka rëndësi nëse shkronjat janë…

HTML, CSS dhe JavaScript për fillestarë

Ndër librat e parë shqip që përmbledh bazat e HTML5, CSS3 dhe Javacript.

Laravel PHP Framework Training

Price 230 Euro (20% discount for bachelor students) Application deadline March 12 Course Details Many other training companies claim that creating a Web application is easy and can be done…